Kuf

cover

English

Kuf is an RPG that blends Gnostic horror with light and fast OSR rules.  The characters are weirdos and outsiders who are pulled into a maelstrom of inexplicable and terrifying events.

The game is available as PDF through DriveThruRPG.

Svenska

Kuf är ett rollspel som blandar gnostisk skräck med ett snabbt och lättspelat OSR-system. Rollpersonerna är kufar och outsiders som dras ner i en malström av oförklarliga och skrämmande händelser.

Spelet går att köpa som PDF via DriveThruRPG och som bok via Lulu.

Advertisements