Kuf

English

Kuf is an RPG that blends Gnostic horror with light and fast OSR rules.  The characters are weirdos and outsiders who are pulled into a maelstrom of inexplicable and terrifying events.

The game is available as PDF through DriveThruRPG and as book via Lulu.

Svenska

cover

Kuf är ett rollspel som blandar gnostisk skräck med ett snabbt och lättspelat OSR-system. Rollpersonerna är kufar och outsiders som dras ner i en malström av oförklarliga och skrämmande historier.

Spelet går att köpa som PDF via DriveThruRPG och som bok via Lulu.

Origenestiny_origenes

Origenes är ett färdigt äventyr till Kuf där en grupp kultister gör efterforskningar kring den store tänkaren Origenes.

Äventyret går att köpa som PDF via DriveThruRPG och som bok via Lulu.

Bortom Barriärencovertiny

Tidningen Bortom Barriären samlar inskickat material till Kuf och kommer ut så ofta det finns tillräckligt för att göra en tidning.

#1 går att köpa som PDF via DriveThruRPG och tryckt via Lulu.